Indlæg: Bestyrelsesreferater FSK/11282   

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Til Bestyrelsen
Fyns Trolling Klub


Emne: Referat af bestyrelsesmøde.Onsdag den 28. oktober 2009 kl. 1830 blev der afholdt bestyrelsesmøde i klublokalerne i Korup med følgende dagsorden:

1. Godkendelse – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Klubblad.
3. Kurser.
4. Klubarrangementer.
5. Aktivitetskalenderen.
6. Juleafslutning.
7. OCC – Jagt- og Fiskerimesse 2010, info.
8. Økonomi – medlemmer – restancer – rykkere.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.I mødet deltog Claus Wichmann, Claus Hansen, Torben Holm, Jonny Jakobsen, Leif a´Argjum og Bruno H. Nielsen.
Der var afbud fra Bo Nørgaard.


1. Godkendelse – kommentar og opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Jonny præsenterede et broderet mærke med klubbens logo med en diameter på 35 mm.
Logoet er påført en speciallim, således logoet kan påstryges medlemmernes forskelligartede beklædningsgenstande efter eget valg.
Efter en drøftelse, var der enighed om at udskyde iværksættelsen til efter debataftenen, hvor et eventuelt navneskifte vil blive debatteret.


2. Klubblad.
Deadline for klubblad nr. 3-2009 er rykket frem til den 1. november 2009.
Fra bestyrelsen tilgår der klubbladet flere artikler om overståede arrangementer, ligesom der tilgår indlæg om kommende arrangementer, generalforsamling og kontingentopkrævning.


3. Kurser.
Der afvikles i øjeblikket et kursus til erhvervelse af VHF certifikat, hvori 8 af klubbens medlemmer deltager.
På grund af Bo,s fravær udsættes behandlingen af øvrige kursusaktiviteter til næste møde.


4. Klubarrangementer.
Jonny oplyste, at det blev nødvendigt at aflyse klubaftenen den 20. oktober 2009 på grund af manglende tilslutning. Om den manglende tilslutning skyldes, at medlemmerne selv skulle stå for tilberedningen af et fiskemåltid vides ikke, men ærgerligt er det.
Det får dog ikke Jonny til at ryste på hånden, idet det næste specialarrangement allerede er lagt ud på hjemmesiden – en vinsmagningsaften med et lettere traktement gennemføres den 17. november 2009 ved Odense Vin Import. Se endvidere hjemmesiden under aktiviteter.
Jonny foreslog endvidere, at gennemføre en klubaften som et virksomhedsbesøg i det nye bladhus hos Fyns Stiftstidende, hvilket der var enighed om.
Jonny undersøger de nærmere detaljer til næste møde.
Jonny og Claus H. foreslog at gennemføre et klubarrangement, hvor medlemmerne kan få mulighed for selv at fremstille et rensebord til sin båd, hvilket der var enighed om.
Jonny vil lægge værksted til arrangementet og stå for indkøb af de nødvendige materialer.
Arrangementet blev fastlagt til lørdag den 27. februar 2010 kl. 0900 ved H.J.Truck.
Jonny og Claus H. laver artikel herom til det kommende klubblad.

Claus H. oplyste, at han har planlagt en klubaften, hvor medlemmerne kan få afprøvet deres sikkerhedsudstyr.
Arrangementet er fastlagt til lørdag den 13. februar 2010 i Bolbro badet.
Claus H. iværksætter og laver artikel herom til det kommende klubblad.

Bruno foreslog at gennemføre den traditionelle klubtur til Boat Show 2010 i Bella Centret, hvilket der var enighed om.
Arrangementet blev fastlagt til søndag den 7. marts 2010.
Bruno iværksætter og laver artikel herom til det kommende klubblad.


5. Aktivitetskalenderen.
Følgende aktiviteter er klar til aktivitetsoversigten i klubbladet.
Den 6/1-10 kl. 1900 Auktionsaften i klubhuset.
Den 20/1-10 kl. 1900 Nybegynderaften i klubhuset.
Den 27/1-10 kl. 1900 Klubaften i klubhuset.
Den 3/2-10 kl. 1900 Foredrag om klubtur til Kroatien i klubhuset.
Den 10/2-10 kl. 1900 Ordinær generalforsamling i klubhuset.
Den 13/2-10 kl.(tilgår) Afprøvning af sikkerhedsudstyr i Bolbrobadet.
Den 27/2-10 kl. 0900 Fabrikering af renseborde ved H.J.Truck
Den 3/3-10 kl. 1900 Klubaften i klubhuset
Den 7/3-10 kl.(se bladet) Klubtur til Boat Show 2010 i Bella Centret.
Den 23/3-10 kl. 1900 Foredrag om fiskeri i Nord Norge i klubhuset.
Uge 13 – 2010 Klubben spredt på laksefiskeri i Sverige og på Bornholm.
Den 9-11/4-10 FTK-stand på Jagt- og Fiskerimessen i OCC.


6. Juleafslutning.
Der var enighed om at gennemføre årets juleafslutning efter samme læst, som de foregående år.
Claus H. har ansvaret for forplejningen, gløgg, æbleskiver, slik til bordene og slikposer til børnene.
Claus W. har ansvaret for indkøb af gavekort til medlemmerne af klubmesterudvalgene og statuette til den samlede vinder af klubmesterskaberne. Han undersøger i denne forbindelse muligheden for indkøb af en plade (mindeplade) til opsætning i klubben, hvorpå navnene af de enkelte års klubmestervindere kan påføres
Han har endvidere ansvaret for indkøb af blomsterbuketter til de, som hen over året har gjort en indsats til gavn for klubben.
Bruno har ansvaret for at skaffe og medbringe udstyr til bankospil.
Han har endvidere ansvaret for indkøb af præmier til bankospillet og udfærdigelse af 2 x 2 stk. gavekort til dækning af transporten til Sverige.


7. OCC – Jagt- og Fiskerimesse 2010, info.
Efter en drøftelse var der enighed om at deltage med en FTK-stand ved Jagt- og Fiskerimessen i Odense Congress Center i perioden fra den 9. – 11. april 2010.
FTK,s deltagelse i messen er som udgangspunkt uden udgift for klubben, dog opkræves et gebyr på ca. kr. 1.000,00 til dækning af diverse driftudgifter.
Claus H. har givet tilsagn om at udstille ”Seafox”. Der arbejdes på, også at finde et medlem med en mindre båd, som er villig til at lade den udstille på messen.


8. Økonomi – medlemmer – restancer – forsikring.
Torben oplyste, at klubben i øjeblikket tegnes af 1079 medlemmer.
Torben oplyste, at han i øjeblikket afventer modtagelse af en bestilt PBS-nøgle før der kan udsendes rykkere til de medlemmer som er i restance.


9. Næste møde.
Næste møde blev aftalt til mandag den 11. januar 2010 kl. 1830 i klublokalerne i Korup.


10. Eventuelt.
Claus W. oplyste, at det har vist sig nødvendigt, at der foretages en justering af reglerne for indsendelse af fangstrapporter til blinkpræmiering.
Efter en drøftelse var der enighed om, at bestyrelsen til den kommende debataften, har et ønske om at få taget temperaturen på følgende emner:
-Vindstyrker (hvor meget vind skal der til, før aflysning/flytning af et arrangement).
-Navneskifte (Er klubben moden til at ændre navn).
-Sammenblanding af klubmesterafdelinger (kan der afvikles småbåd/trolling i samme weekend).
-Deltagelse i planlagte aktiviteter (hvorfor er deltagelsen svag/vigende – er emnerne dårlige).
Der var enighed om at gennemføre det udvidede bestyrelsesmøde den 30. januar 2010.
Bruno har ansvaret for tilrettelæggelsen.


For referat

Bruno H. Nielsen
sekretær
Indsendt af  Bruno Nielsen  den  5. november 2009 kl. 18:08:58

Gå tilbage
Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Gå tilbage

Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620