Indlæg: Bestyrelsesreferater FSK/12718   

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Mandag den 14. juni 2010 kl. 1830 blev der afholdt bestyrelsesmøde i klublokalerne i Korup med følgende dagsorden:

1. Godkendelse – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Kinetic Cup.
3. Dobbelt arrangementer Trolling/Småbåd. Deltagerbetingelser.
4. Medlemsregistrering.
5. Klubblad (deadline 100710-artikler).
6. Aktiviteter.
7. Klubaftener.
8. Udvalg.
9. Kurser.
10. Annoncer (aftaler ex. Palby-Jan&Bo).
11. Økonomi.
12. Næste møde.
13. Eventuelt.I mødet deltog Claus Wichmann, Claus Hansen, Torben Holm, Jonny Jakobsen, Leif a´Argjum, Bo Nørgaard og Bruno H. Nielsen.


1. Godkendelse – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Intet herunder.


2. Kinitic Cup.
Alle aftaler vedrørende Kinetic Cup er på plads og præmierne er modtaget.
Claus H. medtager præmierne.
Claus W. medtager vægt og startbrikker.
Bruno medtager lotterier, tilmeldingsblanketter og indvejningssedler.
Torben og Bruno forestår indskrivning.
Leif og Bo forestår indvejning.
Claus Børgesen forestår skippermøde.
Jonny, Claus H., Leif og Bruno forestår præmieoverrækkelse.


3. Dobbelt arrangementer Trolling/Småbåd. Deltagerbetingelser.
Da det dobbelte klubmesterskab i Trolling over tid har haft kraftigt vokseværk og dermed en voksende udgift til specielt festaftenen, gav det anledning til en drøftelse om indførelse af brugerbetaling.
Efter en debat, var der enighed om at fortsætte med uændret koncept, hvor spisningen er gratis for medlemmer/familie og drikkevarer for egen regning.
For at minimere den stigende udgift blev det besluttet, at indføre et Amerikansk lotteri med passende og attraktive præmier.


4. Medlemsregistrering.
På grund af et stigende arbejdspres blev det besluttet, at medlemsregistreringen overgår fra Leif til Torben.


5. Klubblad (deadline 100710 – artikler).
Til det kommende klubblad gav følgende tilsagn om at skrive artikler/indlæg:
Bo skriver om planlagte kurser til erhvervelse af trailerkørekort (BE-kørekort) og speedbådscertifikat. Han skriver endvidere et indlæg om afvikling af 1. afd. i Småbåd.
Claus W. finder skribenter til indlæg om afviklingen af det dobbelte klubmesterskab i Trolling (2. og 3. afd. på Lillebælt).
Bruno skriver indlæg om afvikling af Kinetic Cup på Lillebælt.
Torben skriver om afviklingen af klubturen til Nogersund i Sverige.
Claus W. oplyste, at debatten om sammenlægning af klubbladene var begyndt igen hos SSK, hvilket vil blive taget op på det kommende fællesmøde.
Jonny undersøger muligheden for at lægge et fælles klubblad ud til kommercielt salg i bladkiosker m.v.


6. Aktiviteter.
Der var enighed om at gennemføre følgende aktiviteter:
Den 18/8-10 kl. 1900 Foredrag om røgning af fisk.
Den 8/9-10 kl. 1900 Klubaften
Den 18/9-10 kl. 1000 Praktisk undervisning i røgning af fisk, Tommerup.
Den 6/10-10 kl. 1900 Foredrag om turen til Kroatien.
Den 26/10-10 kl. 1900 Foredrag om turen til Havøysund.
Den 3/11-10 kl. 1900 Nybegynderaften, fedtfinner.
Den 20-21/11-10 kl. 0900 All-round tur til Bagenkop.
Den 23/11-10 kl. 1900 Nybegynderaften, fladfisk
Den 1/12-10 kl. 1900 Juleafslutning.


7. Klubaftener.
Se under punkt 6.


8. Udvalg.
Udsat til senere behandling.


9. Kurser.
Bo oplyste, at han planlægger afholdelse af kursus til erhvervelse af trailerkørekort (BE-kørekort) og speedbådscertifikat i efteråret.
Kurserne er endnu ikke datolagte.
Erhvervelse af trailerkørekort sker i samarbejde med Byens køreskole i Odense. Pris pr. deltager ca. 3.000,00.
Prisen for erhvervelse af speedbådscertifikat ca. kr. 1.000,00.


10. Annoncer (aftaler ex. Palby-Jan&Bo).
Som tak for levering af gavekort til klubmesterskaberne I Småbåd, har Jan & Bo fået tilsagn om 2 x ½ side annonce i klubbladet, vederlagsfrit.


11. Økonomi.
Torben oplyste, at klubben i øjeblikket tegnes af 1025 medlemmer.


12. Næste møde.
Næste møde blev aftalt til mandag den 9. august 2010 kl. 1830 i klublokalerne i Korup.


13. Eventuelt.
Jonny og Claus H. præsenterede et udvalg af mulige klubtrøjer, hvorpå der kan påstryges et klubmærke.
Leverandøren har påtaget sig lagerforpligtigelsen og leverer klubtrøjerne i takt med at de sælges, hvilket sparer FTK for at binde frie midler.
Der var enighed om at indgå i et samarbejde med klubtrøjeleverandøren.
Jonny præsenterede et orange flag, et flag, som af mange trollingfiskere anvendes til at synliggøre fangst af en fedtfinnefisk.
Der var enighed om, at der også skal være en mulighed for småbådsfiskerne for at synliggøre fangst af ”de flade”, hvorfor der fremstilles et antal ”fladfiskeflag”, som kan sælges for kr. 15,00.
Indsendt af  Bruno Nielsen  den  24. juni 2010 kl. 21:04:09

Gå tilbage
Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Gå tilbage

Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620