Indlæg: Bestyrelsesreferater FSK/13897   

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Torsdag den 27. januar 2011 kl. 1830 blev der afholdt bestyrelsesmøde i klublokalerne i Korup med følgende dagsorden:

1. Godkendelse – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Generalforsamling.
3. DM – fordeling af sponsorer, dato, sted. Aftale havnefoged.
4. Vandskade klubhus – reetablering – nyt køkken?
5. Fællesmøde SSK/MSK.
6. Fangstrapporter – blink præmier?
7. Klubblad.
8. Udvalg.
9. Kurser.
10. Økonomi – indbetalinger – rykkere.
11. Eventuelt/næste møde.I mødet deltog Claus Wichmann, Claus Hansen, Jonny Jakobsen, Leif a´Argjum, Torben Holm og Bruno H. Nielsen.
Der var afbud fra Bo Nørgaard.


1. Godkendelse – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Intet herunder.


2. Generalforsamling.
Claus W. oplyste, at Peter Rysholt Christiansen har givet tilsagn om at være referent.
Torben vil forespørge om Lars Johansen vil påtage sig jobbet som dirigent.
Claus W. oplyste, at der ikke er modtaget forslag til generalforsamlingen.
Bruno laver kopier af dagsorden til generalforsamlingen.
Bruno afleverer TOP 10 pokalen til gravør og bestiller erindringspokal til afgående mester.
Claus W. indkøber kniv, som gave til tilgående TOP 10 mester.
Bestyrelsen møder kl. 1730 for at forberede generalforsamlingen.


3. DM – fordeling af sponsorer, dato, sted. Aftale med havnefoged.
Claus W. oplyste, at det ved sidste fællesmøde blev besluttet, at FTK i 2011 har ansvaret for afvikling i DM i Småbåd, ultimo august.
Jonny mener, at DM i Småbåd kan risikere, at få en dårlig deltagelse, idet der i forvejen er planlagt med to store småbådsarrangementer, både før og efter DM i Småbåd.
Efter en debat blev det besluttet, at Claus W. tager kontakt til MSK og SSK for at drøfte muligheden for i stedet at afholde DM i Trolling i 2011.
Uanset hvad udfaldet bliver, blev sponsorlisten gennemgået og de enkelte bestyrelsesmedlemmer fik hver ansvaret for at kontakte et nærmere specificeret antal sponsorer.
Det er efterfølgende meddelt og besluttet, at FTK har ansvaret for afvikling af DM i Trolling i 2011, fastsat til afholdelse den 4. og 5. juni 2011 med udgang fra Nyborg Lystbådehavn.


4. Vandskade klubhus – reetablering – nyt køkken?.
Claus W. oplyste, at det er opgjort, at der via det frostsprængte vandrør er undløbet 104 m3 vand, et forbrug og vandafledning, som klubben i øvrigt selv hefter for.
Forsikringsselskabet har stillet en affugter til rådighed, men klubben hefter selv for forbruget af el.
Torben kontakter forsyningsselskabet for at undersøge muligheden for nedslag, når det kan dokumenteres, at der er tale om en skade.
Claus W, har lavet en aftale med forsikringsselskabet om et engangsbeløb til renovering af køkkenarealet.
Claus H. vil forsøge at indgå en opsætningsaftale af køkkenelementer med Lars Hansen.


5. Fællesmøde SSK/MSK.
Fællesmødet med SSK og MSK blev aftalt til lørdag den 5. marts 2011 i SSK,s klublokaler.
Fra FTK deltager, Claus W, Claus H, Bruno og muligvis Torben.


6. Fangstrapporter – blink præmier?
Der var enighed om, at blink til honorering af indkomne fangstrapporter fortsætter indtil videre, året ud.


7. Klubblad.
Claus W. oplyste, at der er indgået aftale med Claus B. Jeppesen om at han fortsætter på posten som redaktør af FTK,s klubblad.
Det er aftalt, at Claus B. modtager et honorar på kr. 4.000,00 pr. blad.
Leif oplyste, at der er tegnet annoncer for 2011, på samme vilkår og priser, som i 2010.
Stort set alle annoncører deltager igen.


8. udvalg.
Claus W. oplyste, at datoerne for afvikling af klubmesterskaberne i småbåd ikke er modtaget endnu.
For så vidt angår klubmesterskaberne i trolling, er kun datoen for første afdeling modtaget, medens de resterende fire afdelinger endnu ikke er datolagt.
Der var enighed om, at klubmesterudvalgene bør gøre brug af det indkøbte sms-system, som har vist sig at være godt som erindringsformidling og til hurtige budskaber.
Jonny tager kontakt til udvalgsmedlemmerne Jan Beyer og Kjeld Fangel Petersen, med henblik på opkobling på systemet.


9. Kurser.
Jonny oplyste, at der kun har været een forespørgsel om afholdelse af VHF kursus.
Der var enighed om, at der kun vil blive oprettet kurser, såfremt et passende antal har vist interesse herfor.
Jonny oplyste, at han i 2012 vil arbejde på at afholde et sikkerhedskursus. Det er hensigten, at kurset på sigt, skal være en betingelse for at kunne deltage i FTK,s arrangementer til søs.


10. Økonomi – indbetalinger - rykkere.
Torben oplyste, at klubben i øjeblikket tegnes af 1011 medlemmer, og har en god og sund økonomi.

Af forskellige årsager udsendes opkrævning af kontingent for 2011lidt senere end normalt. Sidste rettidige indbetalingsdag bliver derfor rykket til den 1/3-11.


11. Eventuelt/Næste møde.
Bruno oplyste, at Søværnets Operative Kommando i samarbejde med Trygfonden i øjeblikket kører en kampagne for afmærkning af både, så man kan undgå kostbare eftersøgninger til søs.
Kampagnen går ud på, at bådejeren sætter et mærkat synligt i båden, påført navn og flere telefonnumre, som SOK kan ringe til for at få vished, såfremt en herreløs båd bliver opbragt.
Klubben har modtaget 100 stk. mærkater, som vil blive delt ud ved kommende arrangementer til søs.
I forbindelse med indførelse af en ny klubtrøje, er der enighed om, at få ryddet ud i den gamle beholdning af T-shirts og sweatshirts, evt. som gaver til juniorer m.v. ved kommende arrangementer.
Claus H. medtager et eksemplar af den nye klubtrøje til præsentation i klublokalerne.
Jonny oplyste, at Ole (OP fisk), tager på fisketur til Alaska i 2011 og har i denne forbindelse givet tilsagn om at fortælle om sine oplevelser ved et klubarrangement.
Claus W. tager kontakt til Fairpoint for afklaring af, om der i 2011, skal afholdes Kinetic Cup.

Næste møde blev aftalt til onsdag den 9. februar 2011 kl. 1730 i klublokalerne i Korup.
Indsendt af  Bruno Nielsen  den  5. februar 2011 kl. 21:00:12

Gå tilbage
Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Gå tilbage

Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620