Indlæg: Bestyrelsesreferater FSK/14019   

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Torsdag den 17. februar 2011 kl. 1830, blev der afholdt bestyrelsesmøde i klublokalerne i Korup med følgende dagsorden:

1. Godkendelse – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Konstituering af bestyrelse.
3. Evaluering generalforsamling.
4. Økonomi.
5. DM 2011 - updating sponspræmier – forplejning – havnefoged – underholdning? osv.
6. Fællesmøde med SSK og MSK - dagsorden.
7. Næste møde.
8. Eventuelt.I mødet deltog Claus Wichmann, Claus Hansen, Jonny Jakobsen, Leif a´Argjum, Torben Holm og Bruno H. Nielsen.
Der var afbud fra Bo Nørgaard.


1. Godkendelse – opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Der er ændring til referatets pkt. 3, hvoraf fremgår, at køkkenet koster kr. 35.000,00 og monteringen ca. kr. 9.000,00, hvilket rettelig skal være køkkenet koster kr. 29.000,00 og monteringen kr. 5.000,00.


2. Konstituering af bestyrelse.
Efter en debat blev følgende konstituering aftalt: Claus W. fortsætter som formand, Claus H. fortsætter som næstformand, Torben fortsætter som kasserer, Bruno fortsætter som sekretær, Jonny, Leif og Bo fortsætter alle som bestyrelsesmedlemmer.
Torben ønskede hjælp til medlemsregistreringen.
Claus H. påtog sig at yde den ønskede hjælp.


3. Evaluering generalforsamling.
Alle enige om, at det havde været en generalforsamling, som blev afviklet i god ro og orden, men meget hurtig, nok også for hurtig, hvorfor dirigenten til næste generalforsamling opfordres til at give medlemmerne lidt mere tid til at stille spørgsmål, specielt under eventuelt.
Bruno fremlagde vedtægter, som i henhold til afstemningen på generalforsamlingen er redigeret.
De nyredigerede vedtægter blev godkendt.


4. Økonomi.
Efter en debat, er der enighed om, at der er behov for at få defineret et sæt klare arbejdsregler (instruks) for bestyrelsen.
På næste møde vil et sæt regler blive fremlagt til godkendelse.


5. DM 2011 – updating sponsorpræmier – forplejning – havnefoged – underholdning? osv.
Sponsorlisten blev gennemgået og flere sponsorer har allerede givet tilsagn om at profilere sig ved dette års DM i Trolling.
Havnefogeden i Nyborg har givet tilsagn om at stille Lystbådehavnen til rådighed for arrangementet.
Claus W. bestiller entertaineren Cahir til også denne gang, at stå for det kunstneriske indput.


6. Fællesmøde med SSK og MSK – dagsorden.
Der blev ikke foreslået yderligere punkter til drøftelse på fællesmødet.
Følgende deltager fra FTK, Claus W., Claus H., Jonny, Torben og Bruno.
Der er samlet afgang fra pendlerplads Langeskov den 5. marts 2011 kl. 0730.


7. Næste møde.
Næste møde blev aftalt til onsdag den 6. april 2011 kl. 1830 i klublokalerne i Korup.


8. Eventuelt.
Claus H. oplyste, at el-installationerne i klubhuset, bliver renoveret i uge 8 - 2011.
Indsendt af  Bruno Nielsen  den  23. februar 2011 kl. 10:37:40

Gå tilbage
Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Gå tilbage

Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620