Indlæg: Bestyrelsesreferater FSK/27315   

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Referat fra bestyrelsesmøde i FTK d. 25/5-2016:
Deltagere: Sven Nyholm, Søren Jensen, Ole Kold, Henrik Kruse, Michael Sørensen, Jonny Jacobsen og David Nielsen.
Agenda:
Godkendelse – kommentarer til referat sidste bestyrelsesmøde
o Referatet blev godkendt


Status Forsikringsprojekt
o Jonny: Tilbud fra TRYG er blevet accepteret. TRYG er i gang med at udarbejde nyt datablad. Informationer gives til klubbens medlemmer så snart vi har materialet fra TRYG.

Aktiviteter / Kalender / Nyhedsbrev / klubaftener, er alt opdateret?
o Input (Karenstid for udlån). Ole: Der er meget administration forbundet ved at folk melder sig ind i klubben med det eneste formål at leje klubhuset til fest. De betaler ikke det nye girokort, skal rykkes mange gange inden det kommer for en dag at de ikke vil være medlemmer mere. Det blev besluttet at man først kan leje klubhuset efter at have været medlem i et år.
o Jubilæumsfest: Jonny. Der er dannet et udvalg bestående af: Jonny Jacobsen, Claus Wichmann, Bo Nørgaard, Ole Kold og Claus Hansen. Klubben blev startet i august måned og derfor vil vi lægge jubilæumsfesten i august måned 2017 (formentlig i slutningen af august). Forslag til lokalitet er Spodsbjerg.
o Jørn Johansens forslag (Sikkerhed til søs). Henrik kontakter Jørn med henblik på at få arrangeret ham til en klubaften i efteråret.
o Aktiviteter omkring Odense Jagt & Fritid / Jan & Bo´s Lystfiskershop.
David: Har været på besøg hos begge butikker. Vi kigger på at lave arrangementer i samarbejde med de to butikker. Begge forretninger får annonceplads i FTK nyhedsbreve.
o Sponsorlister? David: Har lavet layout i to versioner på baggrund af oplæg fra Jonny og inputs fra Sven.
o Klubaftener. Jonny: Datoer skal lægges på hjemmesiden.


Økonomi
o Balance samt medlemstal +/-
Sven: 23 nye medlemmer i år, samlet 773 medlemmer p.t. Vi er i stigning med medlemstal igen.
Formue: 826.000 kr.
Klubben har givet tilskud til Klubture: 2 x Bornholm, Simrishamn og Ribe.


Eventuelt
o Kort gennemgang af sagen med Smolt
Ole: Gennemgik forløbet og det er taget til efterretning.
o Drone
Ole: Jeg vil gerne tage vores mediedækning af klubbens aktiviteter til et nyt niveau. Dette kunne være med actionkamera og drone. Sven og David undersøger muligheder og pris.
o Speedbådscertifikat
Forslag fra medlem om at klubben afholder kursus i speedbådscertifikat. Ole lægger en tråd på hjemmesiden og finder ud af hvor mange der er interesserede.

o Fangster på Facebook – skal disse kunne deltage i lodtrækning om blink?
Det blev vedtaget at fangstrapporter der sendes på mail til sekretæren (David) vil indgå på lige fod med fangstrapporter der uploades til hjemmesiden. Der skal medsendes et billede til en fangstrapport.
o Jonny: Klubbens vedtægter er ikke opdateret på klubbens hjemmeside. Sven sørger for at dette bringes i orden.

Næste møde
Dato for næste møde aftales senere.
Indsendt af  Jørgen Müller  den  2. oktober 2016 kl. 17:20:22

Gå tilbage
Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Gå tilbage

Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620