Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Fredningstider for fisk er kopieret fra Retsinformation, hvor selve lovteksten også kan ses.

Hunrødspætte
 15. jan. - 30. apr.Skagerrak, Kattegat,Limfjorden, Isefjorden, underområde 22 og 23
 1. feb.-30.apr.underområde 22(undtagen det i noten nævnte område)underområde 24,25
Rødspætte
 1 feb. - 30.apr.underområde 26 underområde 27, 28 underområde 29 (syd for 59 grader 30'N)
Hunskrubbe
 15. jan. - 15. maj.Skagerrak, Kattegat,Isefjorden underområde 23-25
 1. marts - 15. april.Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde - Se undtagelser i denne folder
 1.feb. - 30.apr.underområde 22 (undtagen det i noten nævnte område)
Skrubbe
 1.feb. - 30.apr.underområde 26, underområde 28, 29 (syd for 59 grader 30'N)
 1.feb. - 30.jun.underområde 32
Laks
 16. nov. - 15.jan.Overalt (i yngledragt)
 Hele åretI Ringkøbing, Nissum(i yngledragt) Stadil fjorde er nedfaldslaks totalfredet
Havørred
 16. nov. - 15. jan.Overalt(i yngledragt)
 Hele åretI Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) Stadil fjorde er ned faldshavørred total fredet.
 1. okt. - 15. jan.Ringkøbing fjord
 16. nov. - 31. maj.Nissum fjord
Ålekvabbe
 Hele åretAlle under 23 cm er fredet, bortset fra anvendelse til agn.
 Hele åretMariager fjord: Kun ilandsbringes til agn eller konsum
 15. sep. - 31. jan.Drægtige uanset størrelse
Brisling
 1. maj - 30. sep.Isefjorden m.v
Snæbel
 Hele åretVadehavet
Helt
 1. nov. - 31. jan.Overalt
Rognhummer
 Hele åretLimfjorden
Pighvar
 1. juni - 31.juliunderområde 22, 24, 25, 26
Slethvar
 1. juni-31.juliunderområde 22, 24, 25, 26
Defination af farvande og underområder:
Kattegat
 Farvandet afgrænses mod syd af linier mellem Hasenøre og Gnibens spids, Korshage-Spodsbjerg samt Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linie mellem Skagens Fyr og Tistlarna Fyr.
Isefjorden
 Isefjorden med tilstødende fjorde, herunder Roskilde Fjord, afgrænses mod nord af linien Spodsbjerg-Korshage.
Skagerrak
 Farvandet afgrænses mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor, og mod vest af en ret linie mellem Hanstholm Fyr og Lindesnes Fyr.
Nordsøen
 Farvandet afgrænses mod nord af 64 grader 00' nordlig bredde, mod vest af 4 garder 00' vestlig længde fra 64 grader 00' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51 grader 00' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor, samt Limfjorden, hvor intet andet er anført.
Vadehavet
 Fredningsområdet afgrænses mod syd af den dansk/tyske grænse i Nordsøen, mod vest af en linie 3 sømil fra basislinien og mod nord af en linie fra Blåvands Huk Fyr i retning 270 grader, retvisende vest.
Østersøen og Bælterne
Underområde 22 (Vestlige Østersø)
 Afgrænses mod nord af en linie fra Hasenøre til Gnibens spids og mod øst af Farø-linien samt en linie fra Gedser ret øst til 12 grader 00' østlig længde og ret syd langs 12 grader 00' østlig længde.
Underområde 23 (Øresund).
 Afgrænses mod nord af linien Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod syd af linien Stevns Fyr-Falsterbo Fyr.
Underområde 24
 Vestlige grænse: svarer til den østlige grænse for underområde 22 og den sydlige grænse for underområde 23.
Østlige grænse: en linie fra Sandhammaran Fyr til Hammerodde Fyr og en linie fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15 grader 00' østlig længde.
Underområde 25
 Nordlig grænse: 56 grader 30' nordlig bredde.
Vestlig grænse: svarer til den østlige grænse for underområde 24.
Østlig grænse: 18 grader 00' østlig længde.

Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620