Hastigheds overskridelser med påhængsvogn

Tunge køretøjer:
Ifølge færdselslovens § 118, stk. 3, skal der udmåles en skærpet bøde ved overtrædelse af hastighedsbestemmelserne i færdselslovens §§ 42 og 43 begået ved kørsel med følgende køretøjer:

  1. biler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg med tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn.
  2. alt andet over 3.500 kg.

Endvidere skal der efter § 118, stk. 5, udmåles en særlig skærpet bøde for overtrædelser begået på andre veje end motorveje, hvis hastighedsoverskridelsen er på 30 pct. eller derover.
Ved overtrædelse af hastighedsbestemmelserne i færdselslovens §§ 42 og 43 begået under kørsel med et af de ovennævnte køretøjer gælder følgende retningslinjer for anklagemyndighedens strafpåstand:

Overskridelse i procentMotorvejeAlle andre veje
Under 301.0001.000
Fra 30 men under 401.5002.000
Fra 40 men under 502.0002.500
Fra 50 men under 602.5003.000
Fra 60 men under 703.0003.500
Fra 70 men under 804.0004.500
Fra 80 men under 904.5005.000
Fra 90 men under 1006.0006.500
100 eller mere7.0007.500

Ved kørsel med en hastighed på 140 km/t og derover forhøjes bøden med et højhastighedstillæg.

Overskridelser af Akseltryk eller Totalvægt
Tilladt totalvægt på over 3.500 kg
1. gangs forseelse

§85, stk. 1, jf. bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde og vægt
Fører kr. 100,- pr. %
Ejer/bruger kr. 250,- pr. %
oprundet til nærmeste beløb deleligt med 500,00.
Overlæs udregnes i procent i forhold til køretøjets tilladte totalvægt.
Der rejses kun tiltale, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 7 %, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 19. november 1979.
Hvis der konstateres både for stor totalvægt og for stort akseltryk, bør anklagemyndighedens bødepåstand beregnes efter de takster, der i det aktuelle tilfælde medfører den største bøde.
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden til ejeren/brugeren med 1.000 kr. pr. Lignende bøde de sidste 2 år

Tilladt totalvægt på 3.500 kg eller derunder
1. gangs forseelse

Fører kr. 10,- pr. %
Ejer kr. 25,- pr. %
oprundet til nærmeste beløb deleligt med 500.
Overlæs udregnes i procent i forhold til køretøjets tilladte totalvægt.
I gentagelsestilfælde forhøjes bøden til ejeren med 200 kr. pr. lignende bøde de sidste 2 år

§126 Frakendelse af førerretten

  • hastighedsgrænse overskredet med mere end 70 pct. for hastighedsgrænser på højst 30 km i timen eller med mere end 40 pct. for hastighedsgrænser på over 30 km i timen.
  • under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, når største tilladte totalvægt er overtrådt med mere end 30 pct.
BE kørselKGBøde u/3500Bøde o/3500
Trailer totalvægt1000130016002000250027003500  
7 % overlæs10701391171221402675288937455001750
20 % overlæs12001560192024003000324042005005000
30 % overlæs13001690208026003250351045507507500
40 % overlæs1400182022402800350037804900100010000
50 % overlæs1500195024003000375040505250125012500

 

Kørsel med anhænger uden erhvervelse af BE kørekort
(når det aktuelle køretøj kræver dette)

§§56 og 63 a Kørsel uden at have erhvervet eller generhvervet kørekort.
Ifølge bemærkningerne til færdselslovens § 117 d (tidligere § 117, stk. 5, 2. pkt.), der blev indsat ved lov nr. 468 af 10. juni 1997, skal der ved udmålingen af bøde for overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, anvendes følgende strafpositioner:
1. gang 5.000
2. gang 6.000
3. gang 7.500
4. gang 10.000
Herefter fængsel, minimum 7 dage.

Klippekortordningens indhold.
Klippekortordningen indebærer, at trafikanter, der gentagne gange overtræder de i færdselslovens § 125, stk. 2, nævnte bestemmelser, skal frakendes førerretten eller pålægges kørselsforbud. Dette gælder uanset, om overtrædelserne er begået ved flere forskellige kørsler, under ét kørselsforløb eller i samme situation.
En fører, der inden for en periode af tre år gør sig skyldig i tre kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, skal frakendes førerretten betinget i forbindelse med klip nr. 3, jf. færdselslovens § 125, stk. 2.
En fører, der inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret gør sig skyldig i to kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, vil dog allerede i forbindelse med klip nr. 2 blive pålagt kørselsforbud, jf. færdselslovens § 127, jf. § 125, stk. 3, jf. stk. 2.
Hvert klip gælder i tre år fra gerningstidspunktet (f.eks. fra den 1. januar 2006 til og med den 31. december 2008). Det er gerningstidspunktet, der er afgørende for klippets gentagelsesvirkning, uanset på hvilket tidspunkt sagen afgøres, og om den afgøres ved bødeforelæg eller dom.

  • Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct.
  • en mængde andre overtrædelser.....
  • Totalvægt og akseltryk er IKKE en del af klippekort ordningen.

Hvorvidt man kun har 2 klip - de første 3 år efter man har fået B/E kørekort - såfremt overtrædelserne finder sted i et sådan køretøj - er der ingen svar på!

Samlet fra
RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000
Rettet oktober 2008
J.nr. RA-2008-701-0016
Sanktionspåstande mv. i færdselssager

Hilsen Claus
SALTY


Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620