Kørekortbekendtgørelsen.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997
(senest ændret ved trafikministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 13.2.1998)

§ 7, stk. 1. Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:

 1. Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

 2. Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

 3. Vogntog bestående af peson- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

 4. Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg., og påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige bilens egenvægt med tillæg af 50 kg. Ved  fastsættelsen af vogntogets samlede tilladte totalvægt og påhængkøretøjets tilladte totalvægt, jf. 2. punktum, anvendes enten påjængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilen registreringsgrundlag.

 5. Trehjulet motorcykel.

 6. Traktor/motorredskab.

 7. Registreringspligtig knallert.

Stk. 2. For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængsredskabets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 3 og 4, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§8, stk. 1. Kørekort til kategori C (lastbil) giver ret til at føre:

 1. Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

 2. Vogntog bestående af en lastbil og et påhængsredskab med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

 3. Motordrevet blokvogn.

Stk. 2, For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængsredskabets tilladte totalvægt i henholdt til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 9, stk. 1. Kørekort til kategori D (stor personbil) giver ret til at føre:

 1. Personbil med over otte siddepladser foruden førerens plads eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

 2. Vogntog bestående af en stor personbil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

 3. Ledbus.

Stk. 2. For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættensen af påhængsredskabets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 2, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 10, stk. 1. Kørekort til kategori E (stort påhængskøretøj) giver ret til at føre:

 1. Vogntog bestående af en almindelig bil og et påhængskøretøj, som ikke henhører under kategori B (kategori B/E)

 2. Vogntog bestående af en lastbil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. (kategori C/E)

 3. Vogntog bestående af en stor personbil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. (kategori D/E)

Stk. 2. Kørekort til kategori B/E giver alene ret til at fære stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).

Stk. 3. Kørekort til kategori C/E og D/E giver tillige ret til at føre stort påhængskøretøj i forbindelse med almindelig bil (kategori B).

Stk. 4. Kørekort til kategori C/E giver tillige ret til at føre køretøjer omfattet af kategori D/E, når indehaveren har erhverrvet kørekort til kategori D. Kørekort til kategori C/E giver endvidere ret til at føre lastbil med tilkoblet blokvogn.

Stk. 5. Personer, der er tjenestegørende i forsvaret eller i det statslige redningsberedskab, og som er i besiddelse af et kørekort til kategori C eller kategori D eller et kørekort til kategori C-D udstedt før den 1. juli 1996, kan uden at have aflagt køreprøve til kategori E tjenstlig føre bil tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt over 750 kg. Påhængskøretøjets faktiske totalvægt må dog ikke overstige 1.500 kg., og bilens faktiske totalvægt skal være mindst to gange påhængskøretøjets.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse for personer, der er tjenesteførende i det kommunale redningsberedskab, dog kun såfremt den pågældende var ansat før den 1. juli 1996, og er i besiddelse af et kørekort til katefori C-D udstedt før den 1. juli 1996.

Stk. 7. For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til denne bestemmelse ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.


Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620