Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20

(Speedbådsfører-bekendtgørelsen)

I medfør af § 18, stk. 2, og § 27, stk. 2, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 og med længde og fremdrivningseffekt som anført i bilaget til bekendtgørelsen.

    Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en længde under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW eller derover.

    Stk. 3. Fartøjets længde i meter er skroglængden overalt (loa) minus eventuel fenderliste.

    Stk. 4. Ved planende fartøjer forstås et fartøj med V-formet bund, et bredt fladt agterskib og ingen egentlig køl eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2.Førere af fartøjer som nævnt i § 1 skal

  1. ) være fyldt 16 år, og
  2. ) have bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat prøve i sejlads med sådanne fartøjer og have erhvervet bevis herfor.

    Stk. 2. Personer, der som minimum har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere, anses for at opfylde kravet i stk. 1, nr. 2.

    Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage for den i stk. 1, nr. 2, anførte prøve. Fritagelse for prøven kan dog kun gives, når vedkommende dokumenterer på anden måde at have erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk og praktisk kendskab til sejlads med fartøjer omfattet af bekendtgørelsen.

§ 3. Overtrædelse af § 2, stk. 1 i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1999.

    Stk. 2. Personer, der er fyldt 16 år, og som ved bekendtgørelsens ikrafttræden kan dokumentere at have været ejer eller bruger af et fartøj som nævnt i § 1 i mindst 1 år, skal dog først have aflagt den i § 2 anførte prøve senest 1. juni 2002.

Søfartsstyrelsen, den 26. marts 1999

Niels J. Bagge

Bilag

IMAGE55.GIF Size: (480 X 401)

Omfattet af bekendtgørelsens krav er fartøjer, hvis fremdrivningseffekt i kW er lig med eller højere end den værdi, som kan aflæses på den lodrette akse ud for det punkt på kurven, som svarer til skibets længde. Som eksempel kan anføres, at et planende fartøj med en længde på 5,5 meter vil være omfattet, såfremt fartøjets fremdrivningseffekt er på 33,25 kW eller derover (5,5 x 5,5 + 3).


Til toppen af siden!


Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1620